Privacyverklaring

Privacyverklaring

Van harte welkom op onze website! 

Het beschermen van uw gegevens en het bewaken van uw privacy is voor ons zeer belangrijk. Hieronder informeren we u daarom over het verzamelen en het gebruik van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Anonieme gegevensverzameling U kunt onze websites bezoeken, zonder gegevens over uzelf in te voeren. Wij slaan geen persoonlijke gegevens op. Om ons aanbod te verbeteren, analyseren we enkel statistische gegevens, die een conclusie over uw persoon niet mogelijk maken. Verzamelen en verwerken bij gebruik van het contactformulier Door het gebruik van het contactformulier verzamelen we persoonlijke gegevens (informatie over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) enkel in de mate die door u beschikbaar gesteld werd. We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden hierna verwijderd, voor zover u niet akkoord bent gegaan met een verdere verwerking en gebruik. Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonlijke gegevens We verzamelen persoonlijke gegevens (informatie over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) in de mate dat deze gegevens door u ter beschikking gesteld worden. De verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens gebeurt voor het verwerken van uw bestelling en voor het verwerken van uw verzoeken. Na de volledige verwerking van het contract worden alle persoonlijke gegevens in eerste instantie, rekening houdend met fiscale en commerciële bewaartermijnen opgeslagen en vervolgens verwijderd na de deadline, tenzij u hebben ingestemd met de verdere verwerking en gebruik. Gebruik van het mailadres voor het toesturen van de newsletter Wij gebruiken uw e-mailadres, onafhankelijk van de regeling van het contract, uitsluitend voor promotionele doeleinden op nieuwsbrieven, voor zover u daarmee uitdrukkelijk ingestemd heeft. Uw toestemming in dit verband luidt als volgt: " abonneren" . U kunt u op elk moment met gebruik van de juiste link of door te schrijven naar ons uitschrijven op de nieuwsbrief, de contactgegevens hiervoor vindt u terug in ons impressum. Uw mailadres wordt dan uit de verdeler verwijderd. Doorgeven persoonlijke gegevens Een overdracht van uw gegevens aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal niet gebeuren. De enige uitzonderingen hierop zijn onze partners, die we nodig hebben voor het vervullen van het contract. In deze gevallen houden we ons strikt aan de nationale wetgeving omtrent privacy. We houden het aantal gegevens dat we doorgeven zo beperkt mogelijk. Cookies Onze webpagina's maken op meerdere plaatsen gebruik van zogenaamde Cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer geplaatst en in uw browser opgeslagen worden. Ze hebben als nut ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Verder maken Cookies het ook mogelijk voor onze systemen uw browser te herkennen en u diensten aan te bieden. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Gebruik van etracker Op deze internetpagina worden met de hulp van technologie van etracker GmbH (www.etracker.com) gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing- en verbeteringsdoeleinden. Uit deze gegevens kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt onder een pseudoniem. Hiervoor kunnen Cookies gebruikt worden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in de cache van de internet browser van de bezoeker worden opgeslagen. De Cookies maken het opnieuw herkennen van een browser mogelijk. Gegevens die verzameld werden met hulp van etracker-technologie worden, zonder de toestemming van de betroffen persoon, niet gebruikt om de bezoeker van deze website te identificeren en de gegevens worden ook niet samengevoegd met de persoonlijke gegevens via de drager van het pseudoniem. Het verzamelen en opslaan van gegevens kan op elk moment worden ingetrokken voor de toekomst. Voor hiervoor beide onderstaande stappen uit: Stap 1, stap 2 Informatie, correctie, afscherming, schrapping U heeft steeds het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen gegevens alsook het recht op correctie, schrapping of afscherming. Contacteer ons indien u dit wenst. De contactgegevens vindt u in ons impressum. Laatste update: 03.12.2015