Herroepingsrecht / Betalning / Levering

Herroepingsrecht voor verbruiker

(Een verbruiker is elke natuurlijke persoon met het oog op een rechtshandeling, die hoofdzakelijk niet gerekend kunnen worden tot hun bedrijfs- of zelfstandige beroepswerkzaamheid.) Informatie over herroeping Herroepingsrecht U heeft het recht binnen één maand zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt één maand vanaf de datum - waarop u, of een door u aangeduide derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit genomen heeft, voor zover u een of meer goederen onder een enkele bestelling heeft besteld en deze uniform geleverd zullen worden of zijn; - waarop u, of een door u aangeduide derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste deellevering of het laatste stuk in bezit genomen heeft, voor zover een goed besteld heeft, dat in verschillende deelleveringen of in verschillende stukken geleverd wordt; Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren (Gunnar Braasch, Steinrader Damm 23, 23556 Lübeck, Telefoonnummer: 0451 50 49 257, E-mailadres: info@caravanreifen.de) met behulp van een duidelijke verklaring (bv. een brief met de post verzonden, telefax of e-mail) over uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde standaardformulier voor herroeping gebruiken dat echter niet verplicht is. Voor de inachtneming van de herroepingstermijn is het voldoende dat u het bericht over de uitoefening van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt. Gevolgen van herroeping Indien u deze overeenkomst herroept, hebben wij u alle betalingen, die wij van u gekregen hebben, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van uw keuze voor een ander type levering dan het door ons aangeboden goedkoopste type standaardlevering), onmiddellijk en ten laatste binnen veertien dagen terugbetaald vanaf de dag dat het bericht over uw herroeping bij ons is binnengekomen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie ingesteld heeft, tenzij dat u uitdrukkelijk iets anders heeft afgesproken; in geen geval brengt deze terugbetaling extra kosten voor u met zich mee. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de geretourneerde goederen terug hebben ontvangen, of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen zijn gestuurd, afhankelijk van wat eerder gebeurd is. U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons geïnformeerd heeft over de herroeping van dit contract, aan ons terugsturen of overleveren. De deadline wordt gehaald als u de goederen voor de deadline van twee weken terugstuurt. U draagt de directe kosten voor de terugzending van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, wanneer dit waardeverlies te wijten is aan een niet noodzakelijke omgang met u en dit na controle van de aard, de eigenschappen en het functioneren van de goederen. Redenen voor uitsluiting en verval Het herroepingsrecht bestaat niet bij contracten - voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor hun productie op basis van een individuele keuze of door de beslissing van de consument die beslissend is of die duidelijk afgestemd is op de persoonlijke behoeften van de consument; - voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel voorbij is; - voor de levering van alcoholische dranken, waarvan de prijs in het contract overeengekomen is, en die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van het contract geleverd kunnen worden en hun huidige waarde van de schommelingen in de markt afhangt, waarop de ondernemer geen controle heeft; - voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen. Het herroepingsrecht vervalt vroegtijdig bij contracten - de levering van verzegelde goederen die omwille van gezondheidsredenen of hygiënische redenen niet geschikt zijn om terug te sturen als hun verzegeling na de levering verwijderd werd; - voor de levering van goederen, wanneer deze na de levering op grond van hun aard onlosmakelijk met andere goederen gemengd werden; - voor de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur in een afgesloten verpakking, als de verzegeling werd verwijderd na de levering. ____________________________________________________________________________________

Standaardformulier voor herroeping (Indien u de overeenkomst wilt herroepen, dan vult u dit formulier in en stuurt u het terug.) - Naar

Gunnar Braasch, Steinrader Damm 23 , 23556 Lübeck,

E-mailadres: info@caravanreifen.de :

- Hiermee herroep(en) ik/ wij (*) het door mij/ ons (*) afgesloten overeenkomst door de koop van de volgende goederen (*)/ de levering van de volgende diensten (*) - Besteld op (*)/ ontvangen op (*) - Naam van de verbruiker(s) - Adres van de verbruiker(s) - Handtekening van de verbruiker(s) (enkel bij geschreven bericht) - Datum (*) Schrappen wat niet van toepassing is

 

*****

 

Betaling en levering

De volgende voorwaarden zijn hiervoor geldig: Leveringsvoorwaarden De levering van de goederen vindt wereldwijd plaats. Verzendkosten (inclusief BTW) Leveringen binnen Duitsland: Die Versandkosten in Deutschland betragen je Reifen , je Felge bzw. je Rad in diesem shop 0€ ( ohne Inseln )

Bij de levering op Duitse eilanden rekenen we een toeslag van 14,90 € op de verzendkosten aan.

Leveringen in het buitenland:

We berekenen de verzendkosten in het buitenland algemeen als volgt:

BENELUX : 9,90€

Dänemark : 9,90€

Österreich : 9,90€

Irland : 19,95€

Portugal : 19,95€

Spanien : 14,90€

Schweden : 14,90€

England : 14,90€  ( momenteel geen verzending naar Groot Brittanië ! )

Italien : 14,90€

Polen : 19,95€

Tschechien : 19,95€

Slovakia : 22,95€

Slovenia : 22,95€

Frankreich : 14,90€

Hungary : 19,90€

Estland : 150,-€

Lettland : 150,-€

Litauen :150,-€

Schweiz : 25,-€ ( Schweiz + 25 € je Gesamtsendung- beinhaltet keine eventuellen Zölle / Gebühren )

Leveringstermijnen Voor zover in de beschrijving van het artikel geen andere termijn aangeduid wordt, gebeurt de levering van goederen in Duitsland binnen 3 - 5 dagen, bij leveringen in het buitenland binnen 5 - 7 dagen na opdrachtbevestiging (bij overeengekomen vooruitbetaling na het tijdstip van uw betaalopdracht). Hou er rekening mee dat op zon- en feestdagen geen leveringen gedaan worden. Wanneer u goederen met verschillende leveringstermijnen besteld heeft, verzenden we de goederen in een gemeenschappelijke zending, voor zover we hiervoor geen afwijkende overeenkomsten met u gesloten hebben. De leveringstijd komt in dit geval overeen met de langste leveringstijd van het artikel dat u besteld heeft. Betalingsvoorwaarden Bij leveringen binnen Duitsland heeft u de volgende betalingsmogelijkheden: - Vooruitbetaling via overschrijving - Betaling per kredietkaart - Betaling per PayPal - Betaling per PayPal Express - Betaling per Skrill Bij leveringen in het buitenland heeft u de volgende betaalmogelijkheden: - Vooruitbetaling via overschrijving - Betaling per kredietkaart - Betaling per PayPal - Betaling per PayPal Express Meer details over de betaling Bij betaling per kredietkaart gebeurt de belasting van de rekening van uw kredietkaart bij de contractsluiting. Bij levering in het buitenland gebeurt de belasting van de rekening van uw kredietkaart bij de betaling per kredietkaart met het verzenden van de goederen. Bij vragen kan u onze contactgegevens terugvinden bij het impressum.